QUART DE POBLET, FETS D’AIGUA

Sens dubte, l’aigua ha marcat clarament l’economia i la vida de Quart de Poblet al llarg dels segles. Com element i recurs bàsic es va gestionar des dels orígens del poble i bona prova és l’existència de la cisterna d’origen medieval, la xarxa de canals, rolls, partidors, assuts, motors, pous, fins i tot, aqüeductes i dipòsits que es varen construir al poble al llarg dels segles. És evident, doncs, que l’aigua també va influir en la trama urbana i va definir un poble travessat per sèquies, envoltat d’horta i on la ribera del Túria era un pulmó verd on la gent gaudia de l’aigua alhora que treballava la terra.

“Quart de Poblet, fets d’Aigua” és una exposició que pren l’aigua com a element principal i que pretén fer un recorregut per la història del nostre municipi per mostrar a la ciutadania el seu patrimoni natural i cultural lligat als recursos hídrics. El seu objectiu és valorar els aspectes més singulars d’aquest bé comú que és l’aigua i divulgar el destacat paper que ha tingut, al llarg dels segles, en el desenvolupament del municipi, i apostar per una gestió i un desenvolupament ecològic i sostenible.

Comisariat: Andrea Moreno · Raquel Rivera Brisa | Agraïments: Regidoria de Cultura i Patrimoni · Regidoria de Turisme · El Fons de Patrimoni Local i El Fons Fotogràfic Municipal de l’Ajuntament de Quart de Poblet · Fundació Limne · Fundació Aguas de Valencia · Fundació Oceanogràfic · Paula Honrubia · Sandra Montero Gras · Andrea Cubells Gimeno | Participació en Audiovisuals:  Cento Sancho · Onofre Sancho · José Suay · Lorenzo Hueso · Amparo Sancho · José Miguel Gandía · José Luis Ortiz · Dionisio García · Carmen Martínez | Audiovisual i fotos:  Playroom Media Services · Hèctor Juan | Producció: Global Omnium, Aguas de Valencia i Ajuntament de Quart.

Logos Expo Quart de Poblet
pdf-hechos-de-agua
INTRODUCCIÓ EXPO
QUART DE POBLET
pdf-hechos-de-agua
ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES

UN POQUET D’HISTÒRIA…

Els romans van colonitzar el territori al voltant de la ciutat de València, però sembla que no el van dedicar a una agricultura intensiva de regadiu, sinó a cultius de secà com el cereal, la vinya i l’olivera. I en el cas que hagueren sembrat algun producte de regadiu, no n’han arribat proves als nostres dies.

Van ser els àrabs els que van transformar el territori amb la construcció de sèquies, partidors, assuts i altres elements, encara que també van aprofitar algunes construccions fetes pels romans per al consum d’aigua urbana.

Els musulmans van portar una agricultura irrigada de tradició asiàtica amb una gran varietat d’hortalisses i fruites. En aquesta època, el paisatge era més prompte una successió de camps oberts, unes vegades verds i unes altres buits. Amb la conquesta cristiana es realitza una reparcel·lació de les terres i dos cultius esdevenen majoritaris: els cereals panificables (sobretot el blat) i les vinyes.

pdf-hechos-de-agua
HISTÒRIA QUART DE POBLET

L’AIGUA A QUART DE POBLET

La vinculació del nostre municipi amb l’aigua és destacada i es remunta segles enrere a l’origen més antic del nostre poble.

Quart de Poblet es va fundar com a lloc d’hàbitat a la ribera del Túria prop d’un dels guals naturals que el riu té abans d’arribar a la ciutat de València, on es va construir el pas que popularment coneguem com “pont romà”.

El poble creixerà al llarg del temps associat a la pròpia vida del Túria, sent testimoni de les vingudes i riuades, de l’ús i la canalització de la seua aigua mitjançant un complex sistema de sèquies. I com no, també relacionat amb el Pla Sud, que als anys 60 va desviar el riu per evitar catàstrofes com  la riuada de 1957.

pdf-hechos-de-agua
L’AIGUA A QUART DE POBLET

PATRIMONI PREINDUSTRIAL A QUART DE POBLET

A Quart de Poblet hi ha dos assuts: el de Favara i el de Rascanya, que van quedar sense ús com a conseqüència de la construcció del Pla Sud, amb el qual es van centralitzar les preses de les sèquies que quedaven aigües avall en la nova presa del Repartiment o la Cassola.

La població es beneficia del cabal de les sèquies de Mislata i Quart, els assuts de les quals es localitzen al terme de Manises. A partir de la sèquia mare l’aigua es divideix en diferents braços a través d’un sistema de llengües, partidors i rolls.

pdf-hechos-de-agua
PATRIMONI PREINDUSTRIAL DE QUART DE POBLET

DEPÒSIT SANT ONOFRE DE BAIXA PRESSIÓ

El Depòsit d’aigües que l’Ajuntament de València posseïx en Quart de Poblet, pot considerar-se una verdadera joia de l’arqueologia industrial valenciana sent el reflex del segon intent de portar aigua potable a València a finals del segle XIX. Aquest depòsit forma part de la xarxa de baixa pressió que porta l’aigua a la ciutat de València destinada al reg de jardins.

pdf-hechos-de-agua
DEPÒSIT DE SANT ONOFRE

GLOBAL OMNIUM, I QUART DE POBLET

Amb el temps, l’augment de cabal va propiciar un nou traçat per a la canalització, en paral·lel a l’A-3 i l’N-220. L’abastiment urbà de Quart de Poblet es realitzava a partir de diversos ramals de la xarxa metropolitana que deriven del principal. Com a complement, el sector residencial situat al nord de l’A-3 s’aprovisionava, en el seu moment, dels pous del Servei d’Aigües Potables de l’Ajuntament: Mare de Déu de la Llum i Sant Onofre. Aquest últim comptava amb dues perforacions, la primera excavada en 1913 i d’escassa profunditat, que subministrava tradicionalment la Vila, i la segona, de construcció més recent, amb 82 m de profunditat.

pdf-hechos-de-agua
COM ENS ARRIBA L’AIGUA
pdf-hechos-de-agua
GLOBAL OMNIUM AMB TU

ESTRUCTURES HIDRÀULIQUES A QUART DE POBLET

pdf-hechos-de-agua
ESTRUCTURES HIDRÀULIQUES

GLOBAL OMNIUM MEDI AMBIENT

Des de la Fundació Aguas de Valencia, i en col·laboració amb la Fundació Oceanogràfic i la Fundació Limne, es realitzen, durant tot l’any, una sèrie d’activitats destinades a protegir i cuidar el nostre entorn.

La protecció d’espècies en perill d’extinció com la llúdria o la rata penada, neteja de les riberes del riu Túria d’espècies invasores, solta de tortugues en les nostres platges o reforestació amb espècies autòctones en els marges del riu Túria, són alguns dels projectes que des de Global Omnium es pretenen potenciar per a fer partícips als ciutadans i les ciutadanes de la importància, no sols de l’aigua, sinó també de l’entorn que ens rodeja.

pdf-hechos-de-agua
TASCA MEDI AMBIENTAL DE GLOBAL OMNIUM

RUTA DEL AGUA

La Ruta de l´Aigua és un recorregut -a peu o en bicicleta- que s´organitza amb l´objectiu de visitar y conéixer els llocs representatius de Quart de Poblet relacionats amb l´abastament de l´aigua, la xarxa de reg i el riu Túria.

La visita comprén llocs emblemàtics com la Cisterna àrab, la Cassola de Repartiment, el Molí de Vila, les Llengües de Sant Onofre, entre altres. Durant aquest trajecte, els visitants descobrixen l´estreta relació entre l´aigua i Quart de Poblet de l´època àrab fins als nostres dies.

Ruta del Aigua | Quart de Poblet
pdf-hechos-de-agua
RUTA DE L’AIGUA

GALERIA D’IMATGES